Barnens rapport till FN

Maria Larsson fick ta emot rapporten från barn och ungdomar. Foto: Linnea Bengtsson.

700 barn har tyckt till om hur Sverige kan bli bättre på att följa FN:s barnkonvention. Åsikterna har samlats i en rapport som Nätverket för barnkonventionen den 18 november överlämnade till Maria Larsson och Kirsten Sandberg.

Regeringen får tuffa frågor från FN-kommitté

Den svenska regeringen har fått en lång rad tuffa frågor om hur man arbetar med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
– Vi är mycket nöjda med de frågor som FN:s övervakningskommitté ställer till regeringen, det är över all förväntan! säger Annika Jyrwall Åkerberg, utredare på Handikappförbunden.

Forskare: Kommuner försöker aktivt kringgå rättigheter

Therese Bäckman har granskat ett stort antal kommunala beslut: Ofta agerar man aktivt för att kringgå rättssäkerheten

Kommuner agerar aktivt för att kringgå rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättningar. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan i Göteborg. – Rättssäkerheten för den enskilde är satt under stark press, säger Therese Bäckman vid den juridiska institutionen.

Får du för lite i vårdbidrag?

Vårdbidraget för ditt barn med funktionsnedsättning kan vara för litet - om du bor i fel region eller har fel socioekonomiska status.

Får du för lite i vårdbidrag? Storleken på vårdbidraget varierar beroende på vilken region du bor i, vilket kön ditt barn har och familjens sociala ställning.
Inspektionen för socialförsäkringen vill nu rätta till orättvisorna genom att införa ett gemensamt språk för utredningar och beslut.