Nya siffror om covid-19 inom personlig assistans, men ännu ingen överblick

Bild på händer

Många personliga assistenter är oroliga för att deras assistansberättigade inte skulle överleva om de smittas av covid-19. Än så länge tycks smittspridningen inom personlig assistans dock ha varit mycket mindre än inom äldreomsorg och hemtjänst. Humana uppger till Dagens Nyheter att färre än tio personer har smittats, av de 1900 personer som företaget anordnar assistans […]

LSS-handläggare missar ofta att lyssna på barnen

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.|Karin Flyckt.|Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.|Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

Bristande kunskap om funktionsnedsättningar och avsaknad av hjälpmedel för kommunikation leder till att barns bästa ofta inte tillvaratas vid LSS-insatser. Det visar en undersökning gjord av Socialstyrelsen.

Kan skolan skapa ökad adhd-medicinering?

Det är stora skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel. I vissa delar av landet är det en av tio pojkar i åldern 10-17 år som får adhd-läkemedel medan det i andra delar är färre än tre procent, rapporterar Socialstyrelsen. Nu vill myndigheten undersöka vad skillnaderna kan bero på.

Flickor förlorare när kommunerna beslutar om personlig assistans

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

Regeringen har lyft fram jämlikhet mellan könen som ett viktigt mål när det gäller personlig assistans. Nu kommer Socialstyrelsen med nya siffror som visar på rakt motsatt utveckling. – Det är anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat något inom vissa insatser, säger Karin Flyckt, Socialstyrelsen.

Barn och familjer drabbas hårdast av begränsad assistans

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.|Karin Flyckt.|Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.|Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

Barn drabbas hårdast av de nya, hårdare bedömningar av rätten till assistans som Försäkringskassan gör efter domarna i Högsta förvaltningsdomstolen. Det framgår av en rapport som Socialstyrelsen idag överlämnade till regeringen.

Fler bör få epilepsikirurgi

Högspecialiserad epilepsivård finns runtom i landet

Alltför få patienter opereras för sin epilepsi och väntan på en kirurgisk behandling är ofta väldigt lång. Det konstaterar Socialstyrelsen i en förstudie och man föreslår nu att det tas fram ett kunskapsstöd i form av nationella riktlinjer.

Hon tror på ökad jämlikhet

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.|Karin Flyckt.|Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.|Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

Från sin nyckelpost på Socialstyrelsen försöker Karin Flyckt lösa många av de tuffaste utmaningarna. ”Jag är extra frustrerad över att vi inte har fått en bra samordning för familjer. Det kanske inte finns en universallösning”, säger hon i Föräldrakrafts intervju.