Folkhögskolan satsar – trots att statliga stödet blir allt sämre

Han vill satsa mer på nya kurser och sociala aktiviteter. Eric Sandström är biträdande rektor på Valjevikens folkhögskola. Foto: Anders Lindström.

Valjevikens folkhögskola jobbar aktivt med nya satsningar – trots att krisen inom folkhögskolevärlden har blivit allt svårare.
– På Valjeviken löser vi det genom att kompletterande verksamheter får vara med och betala, men så ska det inte behöva vara, säger Eric Sandström, biträdande rektor.

Bristande kunskap och intresse för gymnasiesärskolans elever

Kunskap och intresse brister hos politiken. Satsningarna inkluderar inte alla. Personer från gymnasiesärskolan prioriteras inte

DEBATT. ”Vi har ju folkhögskolorna med kurser och pedagogik som passar personer med funktionsnedsättning!”
Ett vanligt uttalande från politiker och beslutfattare. Ett uttryck som visar tilltro till folkbildningen – men också bristande intresse och kunskap för särskoleelevers möjlighet till vidare utbildning. Vi kan inte längre se på när bristande information om utbildningsalternativ ligger till grund för regeringens satsningar.

”Ett steg i rätt riktning – men det räcker inte”

Stig Nyman.

’- De stora utmaningarna för alla de som fortfarande får aktivitetsersättning kvarstår. Det säger Handikappförbundens ordförande Stig Nyman i en kommentar till till regeringens förslag idag om sjukersättning från 19 års ålder.

Har alla samma rätt till utbildning?

SV Kulturcollege innehåller ämnesområdena musik

DEBATTARTIKEL. Har alla samma rätt till utbildning? Nej, säger vi på Studieförbundet Vuxenskolan. Nu måste målet om allas rätt till utbildning uppnås, skriver bland annat Lars Berge Kleber, ordförande för Afasiförbundet och för Studieförbundet Vuxenskolan, i denna debattartikel.