Han tog saken i egna händer: Anställde 100 unga från särskolan

Lars Lööw är generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Foto: Linnea Bengtsson.|Karl Grunewald. Foto: Linnea Bengtsson.|Karl Grunewald i sitt hem våren 2015. Foto: Linnea Bengtsson.

Drygt tre år efter starten har Peritos Ungdomsrekrytering växt till en personalstyrka på cirka 100 unga vuxna med funktionsnedsättningar.
– Det har varit ett enormt intresse, men vi hade hoppats på att växa ännu snabbare, säger Lars Lööw, vd och grundare.

”Finansen bromsar bättre stöd till arbete”

Från vänster Magda Rasmusson (MP)

Otåligheten växer. Varför genomförs inte förslagen som kan öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?
Det är kostnaderna och finansdepartementet som bromsar, löd svaret från politikerna på debatten Vägen till arbete.

Besvikelse över att Annie Lööf inte nämnde funkispolitik

Annie Lööfs tal i Almedalen var en besvikelse för funktionhinderrörelsen. Foto: Linnea Bengtsson.

Årets första partiledartal i Almedalen blev en besvikelse för funktionshinderrörelsen. Annie Lööf (C) storsatsade på företagsvänliga förslag, men tappade helt bort funktionshinderfrågorna. På twitter var de negativa reaktionerna omedelbara.

Alternativ till daglig verksamhet behövs även för personer med de största behoven

Cecilia Blanck. Foto: Linnea Bengtsson.

DEBATTARTIKEL. Det behövs en helt ny form av arbetsmarknadspolitiskt stöd, skriver Cecilia Blanck i en debattartikel. Arbetet med att utveckla det nya stödet börjar nu. Föreningen JAG har stöd av Arvsfonden för pilotprojekt på fem platser runt om i landet för att skapa praktikplatser för personer som har störst funktionsnedsättningar.

”Regeringen kan inte lyckas om man inte ändrar prioriteringarna”

Utan tydliga prioriteringar även på personer med funktionsnedsättning

– Forskarna på ESO verkar dra viktiga slutsatser och sätter fokus på de brister i arbetsmarknadspolitiken som vi har lyft vid flera tillfällen, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Handikappförbunden. Stödet till unga med funktionsnedsättning måste förstärkas betydligt och här behöver regeringen ta kraftigare initiativ.

Lika Unika om jobben: Stoppa den uppenbara diskrimineringen

maria_johansson574.jpg

DEBATTARTIKEL. I Lika Unikas Banbrytarprogram om jobben från 2012 finns rubriken ”Unga med funktionsnedsättning drabbas hårdast”. Detta och det faktum att var fjärde inskriven vid Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning gör oss upprörda över tystnaden i debatten, skriver Maria Johansson, ordförande för Lika Unika i en debattartikel.