aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning kan man få om man har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta och är 19–29 år gammal. Hel ersättning är 8 790–9 775 kronor per månad före skatt. (Motsvarande ersättning för de som är 30 år eller äldre är sjukersättning.)

Åren 2005–2017 ökade antalet personer aktivitetsersättning, för att därefter kraftigt minska under 2018–2019. Under 2019 hade i genomsnitt 29 100 personer aktivitetsersättning, enligt Försäkringskassan. Under 2019 minskade aktivitetsersättningen med 3 900 personer, eller 12 procent. I december 2019 var det 46 procent kvinnor och 54 procent män som hade aktivitetsersättning. Samtidigt som allt färre fick aktivitetsersättning under 2019 ökade åter antalet nybeviljade ersättningar. Källa: Försäkringskassans rapport om sjukfrånvarons utveckling.

Därför får många unga felaktiga avslag på aktivitetsersättning

Mer än vart tionde avslag på sjukpenning och aktivitetsersättning är inte tillräckligt utrett av Försäkringskassan. Ytterligare 4 av 10 avslag…

2021-03-30

4 av 10 utan pengar till mat efter avslag

Hur går det för de allt fler unga vuxna som får avslag på aktivitetsersättning? Idag blev Inspektionen för socialförsäkringen, ISF,…

2021-03-18

”Överklaga avslagen – Försäkringskassan har slutat fungera”

Den stora ökningen av avslag på aktivitetsersättning från Försäkringskassan väcker ilska. – Överklaga eller ansök igen! uppmanar Maria Persdotter, ordförande…

2021-01-24

Unga drabbas hårt av felaktiga avslag. Blir det någon ändring?

Försäkringskassan har fått svidande kritik för att avslagen på aktivitetsersättning har skjutit i höjden. Senast från Inspektionen för socialförsäkringen, som…

2021-01-21

Här finns utbildningarna som förbereder för vuxenliv och karriär

Folkhögskola är ett lockande alternativ om det är svårt att hitta rätt utbildning på grund av funktionsnedsättning. Många folkhögskolor är…

2020-12-21

Avslagen tredubblades – ISF vill ha mer stabil aktivitetsersättning

Avslagen på nya ansökningar om aktivitetsersättning för unga med funktionsnedsättning nästan tredubblades till ungefär 45 procent. Nu får Försäkringskassan och…

2020-12-10

Förtvivlat läge för de som inte får ekonomisk hjälp av anhöriga

Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning är oftast beroende av ekonomiskt stöd från anhöriga. Den som saknar anhörig som kan bidra…

2020-10-27

”Personer med nedsatt arbetsförmåga bortglömda i budgeten”

DHR kritiserar att regeringen inte satsar på att stärka ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning på samma sätt för…

2020-09-21

Nu finns inte längre något försvar för den höga skatten

DEBATT. Politik är att vilja, sa Olof Palme 1964. Nu är det bevisat att det gäller även 2020 för Centerpartiet.…

2020-05-19

Vill sänka skatten även för personer med funktionsnedsättning

Nu signalerar finansminister Magdalena Andersson att skatten måste sänkas även för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning. – Jag tycker…

2019-12-29