Vem gjorde mest för att rädda assistansen, Annie Lööf eller Jonas Sjöstedt?

”Varför använde sig inte Vänsterpartiet av sin röst i förhandlingar med regeringen för de barn och unga som berövades sin personliga assistans?” frågade Annie Lööf under partiledardebatten. ”Det är nu med C och L i budgetsamarbete med regeringen som det sker förändringar. När V hade budgetsamarbete skedde inga förändringar, mer än negativa.”

Besvikelse över att Annie Lööf inte nämnde funkispolitik

Besvikelse över att Annie Lööf inte nämnde funkispolitik

Årets första partiledartal i Almedalen blev en besvikelse för funktionshinderrörelsen. Annie Lööf (C) storsatsade på företagsvänliga förslag, men tappade helt bort funktionshinderfrågorna. På twitter var de negativa reaktionerna omedelbara.

”Sänk  trösklarna så att fler kan få jobb”

”Sänk trösklarna så att fler kan få jobb”

Annie Lööf vill göra det billigare och enklare att anställa personer som har funktionsnedsättningar.
– Vi behöver göra något för de grupper som hårdast får ta stryk när det är tuffa tider, säger hon.
För att lyckas vill hon se över ingångslöner, arbetsrätt och stödet till sociala företag.