/ åsa regner - Page 3

åsa regner

Därför är det självklart att assistanskostnaderna ökar

Därför är det självklart att assistanskostnaderna ökar

ANALYS. Personlig assistans stod på nytt i fokus på måndagskvällen. SVT:s Aktuellt rapporterade då om en användare som kommit i kläm sedan assistansföretaget hastigt sagt upp avtalet. I samma program uttryckte ansvarig minister Åsa Regnér stor osäkerhet kring framtiden för assistansreformen. Men varför har ministern och andra debattörer så svårt för att förstå varför kostnadsutvecklingen ser ut som den gör?

”Sätt fart på nya hjälpmedelsutredningen”

”Sätt fart på nya hjälpmedelsutredningen”

Systemet för hjälpmedel är föråldrat, menar Handikappförbunden. Om man får de hjälpmedel man behöver, beror på vilket landsting man bor i och ens egen förmåga att kämpa för sin rätt. Nu trycker flera organisationer från funktionshinderrörelsen på för att den utlovade hjälpmedelsutredningen ska sättas igång.

Regeringsbeslut kan ge helt nytt föräldrastöd

Regeringsbeslut kan ge helt nytt föräldrastöd

Bättre samordning och ett helt nytt föräldraskapsstöd för familjer som har barn med funktionsnedsättningar.
Det ska undersökas av Socialstyrelsen, enligt ett beslut av regeringen idag.

Frågorna om LSS som Åsa Regnér vill utreda

Frågorna om LSS som Åsa Regnér vill utreda

Åsa Regnér flaggar för nya regler för hur assistansersättningen ska beräknas.
– När medlen betalas som en schablon gynnas de utförare som håller löner och övriga kostnader nere. Resultatet blir att vissa assistansutförare har svårt att få verksamheten att gå ihop medan andra gör stora vinster, skriver Åsa Regnér i en debattartikel på svd.se idag.

Första steget mot en helt ny funktionshinderpolitik

Första steget mot en helt ny funktionshinderpolitik

Funktionshinderpolitiken måste bli mer effektiv för att målen om delaktighet ska uppnås.Det anser regeringen som har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, uppdraget att föreslå en helt ny politik.

BO: ”Skrämmande berättelser från barn med funktionsnedsättning”

BO: ”Skrämmande berättelser från barn med funktionsnedsättning”

Barnombudsmannen vill skärpa lagstiftningen, så att barn och unga som blir utsatta för kränkningar och fysiskt våld i skolan får den hjälp och stöd de har rätt till. I deras årsrapport konstaterar de att barn ofta inte får stöd på sina villkor samt att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning är utsatta för kränkningar.

”Lärare ska ha verktyg för att arbeta mot kränkningar”

”Lärare ska ha verktyg för att arbeta mot kränkningar”

Efter Barnombudsmannens årsrapport om kränkningar i skolan, finns det anledning att se över hur man på olika sätt kan säkerställa att alla barn får tillgång till det stöd som de har rätt till, det menar utbildningsministern Gustav Fridolin och barn- äldre och jämställdhetsministern Åsa Regnér.

LSS och assistans ska utredas igen – men nu ska de närmast berörda få vara med

LSS och assistans ska utredas igen – men nu ska de närmast berörda få vara med

En ny utredning ska se över personlig assistans och andra LSS-insatser. En annan utredning ska se över hjälpmedelsförsörjningen. En tredje ska bädda för en breddad diskrimineringslag.
Det avslöjar Åsa Regnér, minister med övergripande ansvar för funktionshinderpolitiken. Hon utlovar ett nära samarbete med de människor som berörs genom deras representanter inom funktionshinderrörelsen.

Så vill hon göra rätten till hjälpmedel mer jämlik

Så vill hon göra rätten till hjälpmedel mer jämlik

Nu tar regeringen ett första steg mot en ny hjälpmedelsförsörjning som blir mer enhetlig över landet.
På torsdagen gav regeringen flera uppdrag till Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet.

Växande oro för sämre assistansersättning

Växande oro för sämre assistansersättning

Oron växer för ytterligare besparingar på assistansersättningen. Nu uppmanas socialminister Åsa Regner att ”inte förstöra möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven”.