Assistansbeslut för barn är fortfarande rättsosäkra

Assistansbeslut för barn är fortfarande rättsosäkra

Vad är ”normalt föräldraansvar” när rätten till assistans för barn ska bedömas?
Försäkringskassan har fortfarande ingen koll – och det leder till stor osäkerhet kring assistansbeslut för barn.
Nu kräver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, att Försäkringskassan skärper sig.

”Vi visste inte att vi kunde söka assistans för Wilma”

”Vi visste inte att vi kunde söka assistans för Wilma”

Wilma, 3 år, i småländska Älmhult, har en ovanlig diagnos som innebär att hon behöver ständig tillsyn och hjälp. Ändå fick föräldrarna inte information om att de kunde söka personlig assistans. Inte förrän en kompis till en kompis tipsade.

Barns rättigheter och personlig assistans

Barns rättigheter och personlig assistans

Barns rättigheter ska enligt lag genomsyra även personlig assistans. Men fortfarande vet många inte HUR.
– Det finns massor att göra, säger Karin Boskovic, specialist på barnfrågor inom IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Första granskningen av assistans för barn nu klar

Första granskningen av assistans för barn nu klar

Den första nationella granskningen någonsin av assistans för barn har nu genomförts av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Ett 50-tal assistansföretag och andra enskilda anordnare har ingått i granskningen.
– Det är vanligt med brister i dokumentation och ledningssystem. Annars har vi fått en ganska positiv bild. Allmänt sett upplever vi att assistansen fungerar bra, säger Lena Carp, inspektör på IVO:s avdelning sydöst.

Socialstyrelsen tvekar: Ska barn frågas ut om sina föräldrar?

Socialstyrelsen är bekymrad över regeringsuppdraget att utreda misstänkta problem när det gäller föräldrar som är personliga assistenter till sina barn. – Vi skulle aldrig intervjua andra barn om hur bra deras föräldrar är som föräldrar, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Så kan föräldrar rusta sig inför beslut om assistans

Så kan föräldrar rusta sig inför beslut om assistans

Vad behöver man veta om föräldraansvar när man ansöker om assistans för sitt barn? Företaget Humana drar igång en ny utbildning för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. En serie föreläsningar finns inom kort på webben.

Barns självständighet – ett problem inom assistans för barn?

Behövs en ny lag som skyddar barn med personlig assistans att utnyttjas ekonomiskt av sina föräldrar?
Denna svåra fråga är aktuell sedan barn- och äldreminister Maria Larsson i dagarna gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en analys av eventuella problem.

Räknesagan om barns personliga assistans

Räknesagan om barns personliga assistans

Sagan skulle kunna börja som alla sagor: Det var en gång en regering som hade mycket goda intentioner, skriver Cornelia Sobek i denna debattartikel.

Barn nekas alltför ofta assistans – vartannat avslag kan vara felaktigt

Barn nekas alltför ofta assistans – vartannat avslag kan vara felaktigt

Många barn nekas personlig assistans av kommuner och Försäkringkassan trots att de har rätt till det. Vartannat överklagande genom Assistansia har lett till att barnet fått bifall i högre instans. – Myndigheterna gör ofta felaktiga bedömningar, säger chefsjurist Christian Källström.