Så får du koll på krisberedskapen för personer med LSS-insats

Så får du koll på krisberedskapen för personer med LSS-insats

När stormen Alfrida härjade i januari 2019 kontaktade Eva Borgström själv några LSS-boenden för att höra hur gruppbostäderna klarade det långa elavbrottet.
Hon berättar här om den bild hon fick, och vilka slutsatser hon har dragit kring krisberedskapen för personer med funktionsnedsättningar.