/ assistans

assistans

Personlig assistans har sedan 1 januari 1994 inneburit en stor förbättring för många personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det har gjort det möjligt för många att bestämma hur man vill ha hjälp och av vem. Personlig assistans gör det möjligt att leva sitt liv på det sätt som man vill. Assistansen regleras i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, och i socialförsäkringsbalken.