Home / assistans

assistans

Personlig assistans har sedan 1 januari 1994 inneburit en stor förbättring för många personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det har gjort det möjligt för många att bestämma hur man vill ha hjälp och av vem. Personlig assistans gör det möjligt att leva sitt liv på det sätt som man vill. Assistansen regleras i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, och i socialförsäkringsbalken.

Nyheter

KD, M & V: Ingen förlorar sin assistans med statligt huvudmannaskap

Förslaget från KD, M och V om att införa ett statliga huvudmannaskap för personlig assistans har väckt oro. Vad innebär det för de tusentals människor som har kommunal assistans idag, får de behålla assistansen?   I en gemensam intervju svarar…

Nyheter

Assistansföretag kan snart få ersättning för covid-19-skydd

Ett nytt statsbidrag på 50 miljoner kr är på väg för att täcka covid-19-kostnader för privata assistansanordnare. Det avslöjar Liberalerna idag. – Vi hoppas att förslaget är tillräckligt, men kommer att följa utfallet av remissen noga och ta stor hänsyn…

Guide

Vad innebär det för den enskilde om staten tar över all assistans?

Ska staten ta över hela ansvaret för personlig assistans? De närmaste veckorna måste remissinstanserna säga ja eller nej till LSS-utredningens förslag om statligt huvudmannaskap. Men hur funkar det idag, då stat och kommuner delar på ansvaret? Och vad skulle ett…

Debatt

En partsinlaga för de som vill ta bort assistansen

Det är förödande att det inte går att föra en allvarligt menad debatt, om hur brott mot assistansen ska bekämpas, utan att hela reformen ifrågasätts. Ingen vill förhindra brottsligheten mer än de som berörs mest av den; assistansanvändare, anordnare, personliga…

Nyheter

”Förstatligad assistans täckmantel för nya neddragningar”

Om 45 dagar måste funktionsrättsvärlden ha sagt sitt om LSS-utredningen. Samtidigt växer oron bland assistansberättigade. Förslaget om ”förebyggande pedagogiskt stöd” kan leda till att många med psykiska funktionsnedsättningar kan förlora rätten till assistans, varnar Riksföreningen JAG. LSS-utredningen lades fram i…

Debatt

Därför är självbestämmandet i LSS så jobbigt – och så viktigt

Denna text är ett utdrag ur Bengt Westerbergs nya bok ”Westerbergeffekten” på förlaget Fri tanke.   Personer med funktionsnedsättning är inte indelade efter myndighetsgränser eller lagparagrafer – de är helheter. Därför måste myndigheterna samverka för att ge ett så optimalt…

Nyheter

STIL: 5000 kan förlora sin assistans om staten tar över

– Det finns en överhängande risk att att en del av de cirka 5000 personer som idag har personlig assistans via kommunen inte skulle få någon personlig assistans alls om staten tog över bedömningen helt i dagsläget. Den risken kan…

Nyheter

M, V och KD kräver att staten tar över all assistans

En blåröd allians av M, V och KD kräver idag att staten snarast tar över hela huvudmannaskapet för personlig assistans. – Det delade ansvaret mellan stat och kommun innebär att människor riskerar att få olika bedömningar beroende på var man…