assistans

Personlig assistans har sedan 1 januari 1994 inneburit en stor förbättring för många personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det har gjort det möjligt för många att bestämma hur man vill ha hjälp och av vem. Personlig assistans gör det möjligt att leva sitt liv på det sätt som man vill. Assistansen regleras i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, och i socialförsäkringsbalken.

”Största faran är att inget händer i assistansfrågan”

DEBATTARTIKEL. Liberalernas Bengt Eliasson anklagar i en debattartikel Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna för att vara oseriösa i våra förslag för…

2020-11-24

Socialutskottet vill ha snabbt förstatligande av personlig assistans

En majoritet i Riksdagens socialutskott ställde sig på torsdagen bakom att staten blir huvudman för all personlig assistans redan före…

2020-11-19

Vi säger nej till ett nytt kaos inom personlig assistans

DEBATT. Att ändra huvudmannaskapet vore den största förändringen av den personliga assistansen sedan den infördes. Det går inte att sno…

2020-11-18

Försäkringskassan varnar för kaos om all assistans blir statlig

LSS-utredningen har nästan två år på nacken. Men först nu har remissrundan avslutats, med många hårda omdömen. Funktionsrättsrörelsen är som…

2020-11-13

Fortsatt strid om ersättning till assistansföretag för covid-19-skydd

Regeringsförslaget om covid-19-ersättning till assistansanordnare får kritik. Många frågar sig varför ersättningen begränsas till 5000 kronor per assistansberättigad och endast…

2020-11-03

KD, M & V: Ingen förlorar sin assistans med statligt huvudmannaskap

Förslaget från KD, M och V om att införa ett statliga huvudmannaskap för personlig assistans har väckt oro. Vad innebär…

2020-10-29

Lägre ersättning till anhörig assistent – orättvist förslag som hotar jämställdheten

DEBATTARTIKEL. Det finns en enorm okunskap om livsvillkoren för familjer där någon har funktionsnedsättningar. LSS-utredningen, som nu är på remiss,…

2020-10-29

Assistansföretag kan snart få ersättning för covid-19-skydd

Ett nytt statsbidrag på 50 miljoner kr är på väg för att täcka covid-19-kostnader för privata assistansanordnare. Det avslöjar Liberalerna…

2020-10-22

Corona har fått oss att ställa in och ställa om. Nu är det dags att ställa upp

Under tiden som Corona varit en påtaglig faktor i vårt samhälle, så har det ofta talats om isolering och ensamhet.…

2020-10-05

Vad innebär det för den enskilde om staten tar över all assistans?

Ska staten ta över hela ansvaret för personlig assistans? De närmaste veckorna måste remissinstanserna säga ja eller nej till LSS-utredningens…

2020-10-03