/ assistansfusk - Page 3

assistansfusk

Hur vanligt är fusk med personlig assistans och assistansersättning? Frågan har varit het i mer än tio år, medan uppskattningarna av eventuellt fusk har varierat mycket kraftigt – alltifrån 50 procent fusk till en tusendel. För vissa debattörer har höga fusksiffror använts för att kräva neddragningarna, vilket har slagit hårt mot de som är beroende av personlig assistans.

Föreningen JAG sågar assistansutredningen
Nyheter

Föreningen JAG sågar assistansutredningen

”Fördomsfull och okunnig fuskutredning” är Föreningen JAG:s reaktion på Susanne Billums assistansutredning som presenterades i februari 2012. I ett remissvar framför de sina synpunkter.
– Vår redan så sköra tillvaro hotas av dessa förslag, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG.

Försäkringskassan analyserar nya åtgärder mot fusk
Nyheter

Försäkringskassan analyserar nya åtgärder mot fusk

Den statliga utredningen om nya åtgärder mot fusk med assistansersättning studeras just nu av Försäkringskassans experter.
– Vissa förslag behöver analyseras mycket djupare, exempelvis förslaget om oanmälda hembesök, säger Therese Karlberg, Försäkringskassan.

Nya tag mot fusk väcker oro
Nyheter

Nya tag mot fusk väcker oro

Oroliga assistansberättigade och deras anhöriga demonstrerade på Mynttorget när den nya assistansutredningen presenterades. DHR uppmärksammar nu en hel del kontroversiella förslag i enmansutredningen.

Skärpt kontroll föreslås för att stoppa assistansfusk
Nyheter

Skärpt kontroll föreslås för att stoppa assistansfusk

Stärkta kontrollmöjligheter för Försäkringskassan samt en mer enhetlig och rättssäker handläggning. Det föreslår justitierådet Susanne Billum i sin utredning om assistansersättningens kostnader. Även skärpta krav för tillstånd att anordna personlig assistans samt en effektivare samverkan mellan berörda myndigheter inklusive Skatteverket.

Nya misstankar om fusk hos 20 assistansbolag
Nyheter

Nya misstankar om fusk hos 20 assistansbolag

Försäkringskassan misstänker att drygt 20 assistansbolag bedriver organiserat fusk med assistansersättning. – Ingen av brukarna ska bli utan sitt stöd. Men den som fuskar med assistansersättningen ska känna oro, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör.

”Inga barn ska betala för assistansfusk”
Nyheter

”Inga barn ska betala för assistansfusk”

Det är oacceptabelt att barn ska betala för fusk med assistansersättning. Det säger barn- och äldreminister Maria Larsson som nu lovar att barn ska skyddas från krav på återbetalning.