Stärk användningen av åtgärdsprogram – banta inte!

Stärk användningen av åtgärdsprogram – banta inte!

DEBATT. Regeringens förslag att endast elever med ”stora behov” ska ha åtgärdsprogram kommer att leda till att ännu fler elever blir utan stöd för sina svårigheter.
Det skriver Inger Öhlmér i denna debattartikel. Hon menar att bristen på dokumenterade åtgärder är en viktig orsak till skolans kris.

Björklund bantar: Färre och enklare åtgärdsprogram

Björklund bantar: Färre och enklare åtgärdsprogram

Ett nytt förslag till minskad administration för lärare las fram av regeringen idag.
Förslaget är en kompromiss. Åtgärdsprogrammen räddas kvar, men bara för elever som har stora behov av stöd.
Åtgärdsprogrammen ska också förenklas.

Kritik mot nya skolförslaget: Elever nekas stöd

Kritik mot nya skolförslaget: Elever nekas stöd

– Det stora problemet är att elever nekas särskilt stöd på grund av resursbrist.
Det säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet, i en kritisk kommentar till förslaget om minskad administration.

Åtgärdsprogram kan räddas efter massiv kritik

Åtgärdsprogram kan räddas efter massiv kritik

Förslaget att slopa kravet på åtgärdsprogram för elever i behov av stöd kan stoppas.
Efter hård kritik från skolmyndigheterna säger utbildningsminister Jan Björklund att förslaget ska omarbetas.

Hon slåss för att gymnasieelever ska få rätt stöd

Hon slåss för att gymnasieelever ska få rätt stöd

Arbetet med åtgärdsprogram i gymnasieskolan måste bli bättre. Det slår pedagogen Inger Öhlmer fast. Nu har hon tagit fram en ny bok om hur man skapar effektiva åtgärdsprogram inom gymnasieskolan.