avlösarservice

LSS-skolan 2021: 5. Insatser för barn

Tre insatser i LSS är extra viktiga för att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska orka, och för att familjerna…

2021-03-27

Hon vill riva upp ”föräldraansvaret” som knäcker funkisfamiljer

Begreppet ”föräldraansvar” är ett vanligt skäl för avslag vid ansökan om stöd från kommuner och Försäkringskassan. Det vill Pia Steensland…

2020-11-12

LSS-skolan 4: Avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn

Tre insatser i LSS är extra viktiga för att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska orka och för att familjerna…

2020-05-21

LSS-handläggaren som brinner för hela familjen

När LSS-enheten i Gislaveds kommun skulle omorganiseras bad handläggaren Iréne Johansson om att få jobba med barnfamiljerna i kommunen. –…

2019-05-10

LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids

Här fortsätter LSS-skolan, med lektion 4 om avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Det handlar om tre mycket viktiga insatser, inte minst…

2015-04-27

Avlösarservice och korttids bör ge BÄTTRE stöd till anhöriga

Många kommuner behöver bli bättre på att använda avlösarservice och korttidsvistelse som ett bra stöd för anhöriga. Den slutsatsen kan…

2015-03-30

Bryter de mot lagen? Kommunala riktlinjer granskas av Socialstyrelsen

Följer kommunerna lagen eller har man för många egna riktlinjer som begränsar ledsagning och andra LSS-insatser? Är skillnaderna mellan kommunerna…

2015-01-21

Regeringen granskar hur kommunerna sköter LSS

Regeringen vill granska hur kommunerna sköter LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.- Det är viktigt att de…

2014-01-09