/ barnkonventionen

barnkonventionen

FN:s barnkonvention slår fast att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och att delta i samhället på lika villkor.

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020, men mycket återstår innan barnkonventionens vackra ord förverkligas.

Funktionsrätt Sverige anser att många barn med funktionsnedsättning inte har en skolgång som uppfyller deras behov. Vi vet också att många barn och ungdomar med funktionsnedsättning lider av psykisk ohälsa orsakad av brister i det omgivande samhället. Det är inte acceptabelt att brist på stöd, omvårdnad, behandling eller habilitering hindrar barnet i dess utveckling”, skriver Funktionsrätt Sverige.

På Unicefs webbplats kan man läsa hela barnkonventionen.

Här finner du våra aktuella artiklar om barnkonventionen.

Vem skyddar skolelevers funktionsrättigheter i coronatider?
Nyheter

Vem skyddar skolelevers funktionsrättigheter i coronatider?

DEBATTARTIKEL. I den rådande pandemin är det en självklarhet att åtgärder måste vidtas och att alla måste anpassa sin vardag för att minska smittspridningen. Dock måste de som fattar beslut beakta människors olika förutsättningar att anpassa sig till nya omständigheter. Elever med funktionsnedsättning kan inte plötsligt ställas utan det stöd som skolan har arbetat fram. En grupp sakkunniga med anknytning till antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering ställer sig kritiska till att förhastade åtgärder vidtas utan att funktionsrättigheter respekteras.

Så kan du använda FN:s barnkonvention för att stödja ditt barn
Guide

Så kan du använda FN:s barnkonvention för att stödja ditt barn

Vad betyder barnkonventionen för barn med funktionsnedsättningar idag? Hur kan man som förälder använda konventionen för att skydda sitt barn? Ann-Marie Stenhammar svarar på HejaOlikas frågor om konventionen som blev lag i Sverige 1  januari 2020.

LSS-handläggare missar ofta att lyssna på barnen
Nyheter

LSS-handläggare missar ofta att lyssna på barnen

Bristande kunskap om funktionsnedsättningar och avsaknad av hjälpmedel för kommunikation leder till att barns bästa ofta inte tillvaratas vid LSS-insatser. Det visar en undersökning gjord av Socialstyrelsen.

Barnens rapport till FN
Nyheter

Barnens rapport till FN

700 barn har tyckt till om hur Sverige kan bli bättre på att följa FN:s barnkonvention. Åsikterna har samlats i en rapport som Nätverket för barnkonventionen den 18 november överlämnade till Maria Larsson och Kirsten Sandberg.