/ böcker - Page 8

böcker

Nyheter

Ny inspirerande handbok ska hindra att barn utestängs från fritidsaktiviteter

Varannan kommun har inga åtgärdsplaner för att involvera barn och ungdomar med funktionshinder i fritidsverksamheten. Det visade en rapport från HSO, Handi­kapp­förbunden som publicerades 2006. Nu kommer en ny handbok till alla som arbetar med fritidsverksamheten från HSO och Barnombudsmannen. Skriften ”Mer än bara lite kul” ska handleda fritidsanordnare.

Nyheter

Biblioteket för alla barn – nu ploppar äppelhörnorna upp!

Äpplet hänger stort och klart över Äppelhörnan på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka. Hit är alla välkomna, med eller utan funktionshinder. Äppelhörnan är kultur för alla, med lättlästa och specialanpassade böcker, filmer och datorspel. Biblioteket i Kungsbacka är inte ensamt, runt om i Sverige ploppar det upp Äppelhörnor och Äppelhyllor med målet att göra Sverige tillgängligt för alla till år 2010.