Ny lag om bostadsanpassning klar för riksdagsbeslut

Ny lag om bostadsanpassning klar för riksdagsbeslut

Nu är regeringen klar med propositionen om ny lag om bostadsanpassning som kan börja gälla redan den 1 juli 2018. En nyhet är att personen med funktionsnedsättning ska kunna ansöka om bidraget.

Nästa sommar ändras reglerna för bostadsanpassning

Nästa sommar ändras reglerna för bostadsanpassning

Regeringen vill ändra och förtydliga reglerna för bostadsanpassning från 1 juli 2018. En av de viktigaste nyheterna är att det i framtiden alltid blir personen med funktionsnedsättning som söker bidraget, oavsett om man äger bostaden eller inte.

Här bestämmer Monica

Här bestämmer Monica

Att kunna välja hur hon vill bo har varit en hjärtefråga för Monica Tornevik och hennes familj ända sedan hon var i tonåren. Det kom att dröja många år innan drömmen om en egen lägenhet gick i uppfyllelse. Välkommen hem till Monica.

Socialstyrelsen: Bostad och jobb krävs för lyckad behandling

Bostad och jobb får ökad betydelse i Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruksbehandling.
– En stabil boendesituation är ofta en förutsättning för att kunna delta i behandling och för att komma ifrån ett missbruk eller beroende, säger Socialstyrelsens projektledare Maria Branting.

Gruppbostäder brister i jämlika levnadsvillkor

Gruppbostäder brister i jämlika levnadsvillkor

En tredjedel av Sveriges gruppbostäder är samlokaliserade med andra verksamheter, som till exempel boende för äldre och verksamhet med inriktning mot demenssjukdom. Det gynnar inte jämlika levnadsvillkor, menar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i en ny rapport.

Snart inflyttning efter åtta års kamp

Snart inflyttning efter åtta års kamp

Åtta års väntande och påtryckningar för ett nytt gruppboende. Men nu har missnöjet övergått till glädje över att ha lyckats.”Allt det gamla är glömt, nu är vi bara positiva”, säger Magnus Enell, pappa till Katarina som äntligen får flytta hemifrån.

Jobbgaranti och höjda bostadsbidrag kan bli valfrågor

Jobbgaranti och höjda bostadsbidrag kan bli valfrågor

Moderaterna och socialdemokraterna hade inga konkreta förslag när funktionshinderspolitik debatterades. De mindre partierna var mer framåt.
Folkpartiet satsar på en jobbgaranti för personer med funktionsnedsättningar. Och vänsterpartiet vill höja bostadstillägget för boende i gruppbostad.