Debatt: Varför återkräver Försäkringskassan ersättning som använts korrekt?

Debatt: Varför återkräver Försäkringskassan ersättning som använts korrekt?

Ibland undrar man verkligen vad Försäkringskassan håller på med. Försäkringskassan har i minst två fall återkrävt ersättning från assistansanordnare som till synes skött anordnandet av assistansen helt klanderfritt. Det har varken påvisats eller hävdats att ersättning använts felaktigt eller att det varit något fel på den assistans som utförts. Inte ska heller någon ha lämnat felaktiga uppgifter eller på annat sätt vilselett Försäkringskassan. Något fusk verkar således inte ha förekommit .Ändå fastställs Försäkringskassans återkrav av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, skriver Christian Källström.

Föräldraansvar och assistans: Alla avslag bör omprövas

Föräldraansvar och assistans: Alla avslag bör omprövas

DEBATTARTIKEL. Ompröva ALLA negativa beslut om assistans som fattats med hänvisning till föräldraansvaret. Det kräver Christian Källström, chefsjurist på Humana, i denna debattartikel. Kravet är en följd av ISF-rapporten om assistans för barn.

”Politikerna måste ta tillbaka makten”

”Politikerna måste ta tillbaka makten”

Försäkringskassan avslår allt fler ansökningar om personlig assistans.
Avslagen är nu uppe i över 60 procent, vilket kan jämföras med 30 procent år 2003.
Det framgår av Humanas juridiska årsbok som släppts i veckan.