Svårare att få assistans beviljad vid autism

Svårare att få assistans beviljad vid autism

Det har blivit allt svårare att få personlig assistans för personer som har autism. Det uppger Christian Källström, chefsjurist på Humana.
– Vi ser gång på gång att personer med autism nekas assistansersättning trots att varken lagen eller hjälpbehovet har ändrats.

Skolan får utestänga personliga assistenter

Skolan får utestänga personliga assistenter

Skolan har rätt att avvisa ett barns personliga assistent av arbetsmiljöskäl. Det fastslog Högsta Förvaltningsdomstolen i en prejudicerande dom förra veckan. – Ett olyckligt domslut, säger Christian Källström som befarar att det nu blir allt vanligare att enskilda assistenter utestängs.

Kommun får tvångsförflytta kvinna som har boende enligt LSS

En kommun har rätt att tvångsförflytta en person med funktionsnedsättning, enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen.
Domen tolkas av många som att den högsta rättsliga instansen försöker inskränka rätten till goda levnadsvillkor och inflytande för enskilda.

Assistans för barn rena lotteriet – vartannat beslut var fel

Assistans för barn rena lotteriet – vartannat beslut var fel

Humana rapporterar om fortsatt stora brister i rättsäkerhet och integritet när behovet av personlig assistans prövas.
Osäkerheten är extra stor när det gäller assistans för barn. Nästan hälften av överklagandena har lett till ändring.

Oro för nya regler: ”Många kan förlora sin assistans”

Oro för nya regler: ”Många kan förlora sin assistans”

Försäkringskassan kan bli ännu mer restriktiv när det gäller att bevilja personlig assistans.
– Väldigt många kan förlora sin assistans, säger Anna Barsk Holmbom på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Barn nekas alltför ofta assistans – vartannat avslag kan vara felaktigt

Barn nekas alltför ofta assistans – vartannat avslag kan vara felaktigt

Många barn nekas personlig assistans av kommuner och Försäkringkassan trots att de har rätt till det. Vartannat överklagande genom Assistansia har lett till att barnet fått bifall i högre instans. – Myndigheterna gör ofta felaktiga bedömningar, säger chefsjurist Christian Källström.

Så får man gratis juridisk hjälp att söka personlig assistans

Så får man gratis juridisk hjälp att söka personlig assistans

Det har blivit allt svårare att hävda rätten till personlig assistans. Många får felaktiga avslag. Nu utlovar ett assistansföretag juridiska råd helt gratis via webben. Däremot kan man inte få hjälp att skriva överklaganden om man inte blir kund.