Så ska fler funkisar kunna jobba politiskt

Så ska fler funkisar kunna jobba politiskt

I januari föreslår den statliga demokratiutredningen kraftfulla åtgärder för att öka det politiska deltagandet för personer med funktionsnedsättning.
Bland annat kommer krav på att kommunerna och valmyndigheten garanterar att alla vallokaler är tillgängliga. Funktionshinderråden måste också bli mer aktiva.

Forskare: Partier vill inte ha funkisar i politiken

Forskare: Partier vill inte ha funkisar i politiken

De politiska partierna är generellt inte speciellt intresserade av att få med personer med funktionsnedsättningar på förtroendeuppdrag.
Den bilden målas upp av en forskarrapport inom den statliga demokratiutredningen.