ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning

Hur kan samhället stänga alla dörrar för min sjuka dotter?

Ann-Marie Högberg har haft bra koll på svensk välfärd, genom ett yrkesliv som sjuksköterska, kommunalråd och förbundsordförande. Men vid 72…

2021-07-11

Så får du merkostnadsersättning för ditt barn år 2021

Beräkna alla merkostnader för funktionsnedsättningen noga. Jämför med Konsumentverkets beräkningar av normala kostnader. Ha koll på Försäkringskassans gränsvärden. Så kan…

2021-06-30

Socialförsäkringens alla stöd på rekordlåg nivå – trots pandemin

Stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer fortsätter att bli allt billigare i förhållande till BNP, Sveriges totala ekonomi.…

2021-06-29

Jag blir fortfarande berörd!

Jag läser och lyssnar på HejaOlika om hur föräldrar tvingas ta ansvar för sina vuxna barn, som på grund av…

2021-06-21

”Jag vill inte se min son i trasiga kläder”

Kerstin Scheutz, 68 år, har sett hur ekonomin blivit allt svårare att få ihop för sin vuxna son, som bor…

2021-06-16

Så här kan det väl inte gå till, i Sverige, år 2021?

Kan det vara god politik att tiotusentals personer utan arbetsförmåga tvingas leva på ersättningar som ligger långt under normala hushållskostnader*?…

2021-06-14

”Fattigdomen fortsätter att förvärras”

– Den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning fortsätter att förvärras, utvecklingen för aktivitetsstöd och sjukbidrag ligger långt efter…

2021-05-17

LSS-skolan 2021: 10. Avgifter i LSS

Lektion 10 av LSS-skolan 2021 lyfter fram hur vardagen för personer med LSS-insatser påverkas av olika avgifter. Lever vi upp…

2021-04-17

”Nya hjälpmedelsavgifter kan vida överstiga inköpspris”

Nya avgifter för hjälpmedel som allt fler regioner och kommuner inför blir i vissa fall betydligt högre än vad hjälpmedlet…

2021-04-15

Nya avgifter och skatter ökar fattigdomen

Fattigdomen fortsätter att växa, med orättvisa skatter och ökade avgifter. Det menar DHR som varnar för att regeringens jämlikhetsutredning leder…

2021-04-12