/ elever med NPF

elever med NPF

En dörr till framtiden
Nyheter

En dörr till framtiden

Stolt tradition. Sveriges folkhögskolor erbjuder en fantastisk palett av möjligheter. Men hot finns – snålare statsbidrag och trilskande kommuner utestänger många elever.