Barn har rätt att få veta och ta ansvar för sitt liv

Barn har rätt att få veta och ta ansvar för sitt liv

Ett barn med neuropsykiatriska svårigheter har rätt att känna till sina problem, för att kunna vara delaktig och ta ansvar för sitt eget liv. Och ju fler som vet runtomkring, desto bättre kan det bli för barnet. Skolpsykolog Kristina Taylor viker inte en tum i denna fråga.

En dörr till framtiden

En dörr till framtiden

Stolt tradition. Sveriges folkhögskolor erbjuder en fantastisk palett av möjligheter. Men hot finns – snålare statsbidrag och trilskande kommuner utestänger många elever.