Rapport efterlyser mer kontroll av HVB-hem

Rapport efterlyser mer kontroll av HVB-hem

Omkring 4 500 barn och ungdomar placeras varje år i hem för vård eller boende (HVB-hem). Nu efterlyses hårdare kontroll av dessa boenden, som till 80 procent drivs i privat regi.