föräldraansvar

”Januari 2023 är realistiskt mål för att stärka assistansen”

En entusiastisk Fredrik Malmberg presenterade förra veckan skarpa förslag om stärkt rätt till personlig assistans. Han beskriver uppdraget som en…

2021-05-31

8 minuter om huvudförslagen i Stärkt rätt till assistans

Nu finns en 8 minuter lång videofilm som lyfter fram de viktigaste delarna i Fredrik Malmbergs utredning ”Stärkt rätt till…

2021-05-30

De 4 viktigaste frågorna om Stärkt rätt till personlig assistans

Vilka är de största förbättringar som utredaren Fredrik Malmberg lägger fram i ”Stärkt rätt till personlig assistans” (SOU 2021:37)? Kommer…

2021-05-27

Applåder för ”Stärkt rätt till personlig assistans”

De första kommentarerna till utredningen ”Stärkt assistans” är positiva till förslagen om förbättringar för barn, grundläggande behov och egenvårdsinsatser. –…

2021-05-26

Fredrik Malmbergs 3 förslag till stärkt assistans

Onsdagen den 26 maj överlämnar Fredrik Malmberg utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” till socialminister Lena Hallengren. Exakt vad utredningen…

2021-05-25

Slopa kommunernas tidsbegränsade assistansbeslut

DEBATTARTIKEL. De flesta kommuner tidsbegränsar regelmässigt sina assistansbeslut, trots att den assistansberättigade alltid har en varaktig funktionsnedsättning. En varaktig funktionsnedsättning…

2021-05-11

Assistans nekad vid skolfrånvaro – föräldraansvar prövas i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra en viktig strid om föräldraansvaret vid personlig assistans för skolbarn. – Utfallet kommer att påverka alla…

2021-04-23

Här är nya planen för att rädda omvårdnadsbidraget

Nästan 36 000 ansökningar om omvårdnadsbidrag och 19 000 om merkostnadsersättning väntar på beslut hos Försäkringskassan. Siffrorna är från januari…

2021-02-25

LSS-utredningen oroar. Samtidigt lever hoppet om stärkt assistans

Den här veckan har Liberalerna på nytt gått ut med krav på att LSS-utredningen ska kastas i papperskorgen. Oron finns…

2021-02-10

Därför är det fel att sänka omvårdnadsbidraget

Försäkringskassan har felaktigt stramat åt nivåerna på omvårdnadsbidraget till föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Det framgår av den granskning…

2021-02-05