/ föräldraansvar - Page 3

föräldraansvar

Vad är föräldraansvaret för en 32-åring?

Vad är föräldraansvaret för en 32-åring?

För en tid sedan, när jag hade hållit ett föredrag kom det fram en kvinna. Jag hade talat om vikten av att värna människovärdet och som ett exempel lyft fram de allt snålare vindarna som blåser i samhället när det gäller stödet till människor med funktionsnedsättning. Och som vanligt hade jag tagit exempel ur mitt eget och min dotters liv.

Försäkringskassan: Detta är normalt föräldraansvar

Försäkringskassan: Detta är normalt föräldraansvar

Äntligen har Försäkringskassan slagit fast vad ”normalt föräldraansvar” betyder inom assistansersättning.
Det betyder till exempel att ett barns personliga hygien från 9 års ålder INTE räknas till normalt föräldraansvar.
Om barnet behöver hjälp med kommunikation i sociala situationer på fritiden räknas inte heller det till föräldraansvar från sex års ålder.

Hård kritik mot Försäkringskassans utspel om föräldraansvar

Hård kritik mot Försäkringskassans utspel om föräldraansvar

Försäkringskassan får hård kritik för dagens ”förtydligande” om normalt föräldraansvar inom assistans. RBU och Autism & Aspergerförbundet är två av de hårdaste kritikerna.
– Vi ser en uppenbar risk att detta leder till ännu mer fyrkantiga bedömningar, säger Henrik Petrén.

Kan LSS till vuxen avslås på grund av ”föräldraansvar”? Ja!

Kan LSS till vuxen avslås på grund av ”föräldraansvar”? Ja!

DEBATT. Här på Föräldrakrafts webb har vi haft en debatt om god man och förälder. Att många myndighetspersoner inte tycker att förälder skall få vara god man.
Här tänker jag fokusera på paradoxen att föräldraansvar använts av samma myndigheter när de vill avslå begäran på LSS-insatser! Då är vi bra att ha.

Föräldraansvar och assistans: Alla avslag bör omprövas

Föräldraansvar och assistans: Alla avslag bör omprövas

DEBATTARTIKEL. Ompröva ALLA negativa beslut om assistans som fattats med hänvisning till föräldraansvaret. Det kräver Christian Källström, chefsjurist på Humana, i denna debattartikel. Kravet är en följd av ISF-rapporten om assistans för barn.

Assistansbeslut för barn är fortfarande rättsosäkra

Assistansbeslut för barn är fortfarande rättsosäkra

Vad är ”normalt föräldraansvar” när rätten till assistans för barn ska bedömas?
Försäkringskassan har fortfarande ingen koll – och det leder till stor osäkerhet kring assistansbeslut för barn.
Nu kräver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, att Försäkringskassan skärper sig.

Barn nekas alltför ofta assistans – vartannat avslag kan vara felaktigt

Barn nekas alltför ofta assistans – vartannat avslag kan vara felaktigt

Många barn nekas personlig assistans av kommuner och Försäkringkassan trots att de har rätt till det. Vartannat överklagande genom Assistansia har lett till att barnet fått bifall i högre instans. – Myndigheterna gör ofta felaktiga bedömningar, säger chefsjurist Christian Källström.

Frågor och svar kring LSS

”Det viktigaste är att noga gå igenom sitt hjälpbehov. När en LSS-ansökan ska skrivas är det svårt att veta exakt vad som är normalt föräldraansvar och vad som går utöver det.”