Barn nekas alltför ofta assistans – vartannat avslag kan vara felaktigt

Barn nekas alltför ofta assistans – vartannat avslag kan vara felaktigt

Många barn nekas personlig assistans av kommuner och Försäkringkassan trots att de har rätt till det. Vartannat överklagande genom Assistansia har lett till att barnet fått bifall i högre instans. – Myndigheterna gör ofta felaktiga bedömningar, säger chefsjurist Christian Källström.

Tio frågor om barn och personlig assistans

Tio frågor om barn och personlig assistans

För att personlig assistans för barn ska fungera på ett bra sätt finns det många frågor som måste lösas. Här har vi tillsammans med Cornelia Sobek och Karin Davidsson sammanställt tio olika frågeställningar när assistans är aktuellt. Några enkla svar finns inte, men här ger vi underlag för reflektion.

Frågor och svar kring LSS

”Det viktigaste är att noga gå igenom sitt hjälpbehov. När en LSS-ansökan ska skrivas är det svårt att veta exakt vad som är normalt föräldraansvar och vad som går utöver det.”