Försäkringskassan

Så får du merkostnadsersättning för ditt barn år 2021

Beräkna alla merkostnader för funktionsnedsättningen noga. Jämför med Konsumentverkets beräkningar av normala kostnader. Ha koll på Försäkringskassans gränsvärden. Så kan…

2021-06-30

Låt inte personliga assistenter bli statens kontrollverktyg

Avsikten har aldrig varit att den personliga assistenten eller assistansanordnaren ska vara myndighetens kontrollverktyg. Det är tydligt att Försäkringskassan vill…

2021-06-17

Försäkringskassan – från trygghet till inlåsning

DEBATT. Rättsosäkra beslut hos Försäkringskassan skrämmer personer med funktionsnedsättningar. De vågar inte försöka förbättra sin livssituation av rädsla för minskat…

2021-06-11

Hundratals barn fick assistans beviljad efter lagändring

Försäkringskassan har beviljat drygt hälften av alla nyansökningar om assistansersättning för andningshjälp sedan lagändringen i november 2019. Det framgår av…

2021-06-07

Shekarabis nya krav kan förvärra krisen för omvårdnadsbidraget

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning förföljs av dåliga nyheter. Knappt har socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi krävt nya åtgärder för att påskynda Försäkringskassans handläggning…

2021-05-12

”Total rättslöshet – alla kan drabbas av återkrav”

Assistansanordnare får återkrav på mångmiljonbelopp utan att ha gjort något fel. Kraven kan gälla retroaktivt, flera år bakåt, även om…

2021-04-15

4 av 10 utan pengar till mat efter avslag

Hur går det för de allt fler unga vuxna som får avslag på aktivitetsersättning? Idag blev Inspektionen för socialförsäkringen, ISF,…

2021-03-18

Här är nya planen för att rädda omvårdnadsbidraget

Nästan 36 000 ansökningar om omvårdnadsbidrag och 19 000 om merkostnadsersättning väntar på beslut hos Försäkringskassan. Siffrorna är från januari…

2021-02-25

”Förtydliga stoppet för omprövning av personlig assistans”

DEBATT. När två-årsomprövningarna av personlig assistans stoppades gjorde regeringen ett stort nummer av det, och menade att alla med omfattande…

2021-02-16

Nytt försök att rädda bilstödet

För fyra år sedan gjordes bilstödet om. Det skulle bli bättre, mer effektivt, och dessutom gynna personer med begränsad ekonomi.…

2021-02-11