Forskaren: AI kan ge snabbare och säkrare vård och omsorg för alla

Forskaren: AI kan ge snabbare och säkrare vård och omsorg för alla

Artificiell intelligens kan göra vården och omsorgen både snabbare och bättre. Det är Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet, övertygad om. Men fallgroparna är många – inte minst hoten om försämrad personlig integritet och ökad ojämlikhet.

Långsiktigt stöd ger arbete

Långsiktigt stöd ger arbete

Individuellt utformat stöd har visat sig vara en framgångsfaktor för att hjälpa personer med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Men stöden behöver bli mer personligt baserade och framför allt långsiktiga för att ha en verklig effekt för många, det konstaterar Magnus Tideman, professor på Högskolan i Halmstad, i en forskningsstudie.

Funktionshinder – vinnande tema i Almedalen

Funktionshinder – vinnande tema i Almedalen

Funktionshinderfrågor sätter stark prägel på årets Almedalsvecka.
– Det är mest förekommande temat bland seminarierna i Almedalen i år, hävdade Birgitta Andersson när Handikappförbunden drog igång första seminariet vid lunchtid på söndagen.

SBU efterlyser mer forskning om åtgärder vid dyslexi

SBU efterlyser mer forskning om åtgärder vid dyslexi

I Sverige används mer än 50 olika tester för att diagnosticera dyslexi hos barn och unga. Men inget av dem är vetenskapligt utvärderade. Det visar den nya rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nu släppt.

Miljö betyder mer än väntat för autism

En ny Sverigebaserad forskningsstudie skakar om autismvärlden.
Miljöfaktorer spelar mycket större roll för autism än man tidigare trott, enligt studien.

Stå upp och gör något roligt!

Stå upp och gör något roligt!

– Det första jag frågar är vad som är roligt att göra, säger Birgitta Nordström, forskare inom ståhjälpmedel.

Tiro är en elrullstol, eller?

Tiro är en elrullstol, eller?

– Det som är annorlunda med Tiro är att man kan sitta och köra i den även om man inte förstår vad det är man gör. Man lär sig medan man övar, säger arbetsterapeut Lisbeth Nilsson.

Forskarna måste lyssna mer på barn med funktionsnedsättning

Det är hög tid att barn med funktionsnedsättningar kan komma till tals hur de upplever sin situation i samhället och i kontakter med myndigheter. Här har funktionshinderforskningen ett stort ansvar, skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete.