/ funktionsnedsättning och covid-19

funktionsnedsättning och covid-19

LSS-boenden och personlig assistans har drabbats hårdare av covid-19 än befolkningen i stort. Men samtidigt klarat sig betydligt bättre än äldreomsorgen. Här är HejaOlikas artiklar om hur coronakrisen har slagit.