/ funktionsnedsättning och covid-19 - Page 2

funktionsnedsättning och covid-19

LSS-boenden och personlig assistans har drabbats hårdare av covid-19 än befolkningen i stort. Men samtidigt klarat sig betydligt bättre än äldreomsorgen. Här är HejaOlikas artiklar om hur coronakrisen har slagit.

Allt fler kritiserar vaccin-prioriteringen

Allt fler kritiserar vaccin-prioriteringen

Kritiken växer. Även arbetsgivarorganisationerna KFO och Famna ifrågasätter planen för vaccination mot covid-19. Samtidigt uttalar STIL att prioriteringen kan få…