/ funktionsnedsättning och covid-19 - Page 3

funktionsnedsättning och covid-19

LSS-boenden och personlig assistans har drabbats hårdare av covid-19 än befolkningen i stort. Men samtidigt klarat sig betydligt bättre än äldreomsorgen. Här är HejaOlikas artiklar om hur coronakrisen har slagit.

”Omöjligt med 100 procent isolering”

”Omöjligt med 100 procent isolering”

FUNKISFAMILJER OCH COVID-19. Ovisshet och oro. Otydlighet kring riskgrupper. Svårt att få tag på skyddsutrustning. Personliga assistenter som täckt upp…