/ god man - Page 2

god man

Uppdrag Granskning missar de största problemen med god manskap
Debatt

Uppdrag Granskning missar de största problemen med god manskap

Debattartikel: Uppdrag Granskning förstärker bilden av att god manskap bara handlar om att sköta ekonomin. Att ”bevaka rätt” och ”sörja för personen” är dock viktigare. Här finns betydligt fler fall av vanvård. Utan föräldrar och anhöriga skulle hela systemet haverera, skriver Harald Strand.

Nya tag mot fusk väcker oro
Nyheter

Nya tag mot fusk väcker oro

Oroliga assistansberättigade och deras anhöriga demonstrerade på Mynttorget när den nya assistansutredningen presenterades. DHR uppmärksammar nu en hel del kontroversiella förslag i enmansutredningen.

Nyheter

Allt svårare att hitta goda män och förvaltare till psykiskt sjuka

Det har blivit svårare att hitta förmyndare, goda män och förvaltare till personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt har uppdragen blivit allt mer komplicerade och utsatta. Föreningen Sveriges Överförmyndare är oroad över utvecklingen och begär stöd från Sveriges Kommuner och Landsting för att trygga rättssäkerheten.