Allt svårare att hitta goda män och förvaltare till psykiskt sjuka

Allt svårare att hitta goda män och förvaltare till psykiskt sjuka

Det har blivit svårare att hitta förmyndare, goda män och förvaltare till personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt har uppdragen blivit allt mer komplicerade och utsatta. Föreningen Sveriges Överförmyndare är oroad över utvecklingen och begär stöd från Sveriges Kommuner och Landsting för att trygga rättssäkerheten.