Home / goda levnadsvillkor enligt LSS

goda levnadsvillkor enligt LSS

Blogginlägg

God mans viktigaste uppdrag glöms nästan alltid bort

Två av de viktigaste uppgifterna för god man uppmärksammas sällan. Det handlar om att bevaka huvudmannens rätt och att sörja för personen. Jag har ett antal gånger skrivit om vad god man har för uppgifter. Tyvärr verkar inte detta vara…

LSS-skolan

LSS-skolan 11: Grundläggande principer

Vilka är de grundläggande principerna i Sverige när det gäller levnadsvillkoren för personer med svåra funktionsnedsättningar? Här är några viktiga. Allas lika värde från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948. I artikel 1 står det: Alla…