/ goda levnadsvillkor enligt LSS

goda levnadsvillkor enligt LSS

Slopa kommunernas tidsbegränsade assistansbeslut

Slopa kommunernas tidsbegränsade assistansbeslut

DEBATTARTIKEL. De flesta kommuner tidsbegränsar regelmässigt sina assistansbeslut, trots att den assistansberättigade alltid har en varaktig funktionsnedsättning. En varaktig funktionsnedsättning…

LSS-skolan 11: Grundläggande principer

LSS-skolan 11: Grundläggande principer

Vilka är de grundläggande principerna i Sverige när det gäller levnadsvillkoren för personer med svåra funktionsnedsättningar? Här är några viktiga….

Nyanser av språket

Nyanser av språket

Det är oroande att ansvariga för LSS inte förstår det svenska språket.

Fattigdom ger inte goda levnadsvillkor!

Fattigdom ger inte goda levnadsvillkor!

Inför partiernas budgetpresentationer talas ofta om fattigpensionärer och hur man vill kompensera denna grupp. Pensionärer har bland annat fått skattereduktioner…