/ grundsärskola

grundsärskola

Eleverna i särskolan glöms ofta bort när staten satsar

Eleverna i särskolan glöms ofta bort när staten satsar

Skollagen säger att alla elever ska få den stimulans de behöver för lärande och personlig utveckling. En granskning av Riksrevisionen visar dock att grundsärskolan missgynnas när staten satsar.