Folkhögskolan tar över där gymnasiet misslyckas

Folkhögskolan tar över där gymnasiet misslyckas

Många elever med funktionsnedsättning får inte tillräcklig hjälp i skolan och får ofta komplettera sina studier på folkhögskola. Sedan slutet på 90-talet har andelen folkhögskole-elever med funktionsnedsättning ökat med 15 procent. Det visar en ny rapport gjord på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Skolan glömmer unga på HVB

Skolan glömmer unga på HVB

Endast 55 procent av placerade barn på HVB når gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent av de ungdomar som gick ut grundskolan våren 2014. Samtidigt skiljer sig kompetensen hos handläggare som utreder barn kraftigt i kommunerna. Det visar en genomgång från Socialstyrelsen.

”Skapa bättre nätverk mellan gymnasiet och näringsliv”

”Skapa bättre nätverk mellan gymnasiet och näringsliv”

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, vill föra samtal över gränserna för att hjälpa alla elever att få bättre möjlighet till arbete efter gymnasiet. Hon vill även se över hur man kan bygga nätverk mellan näringslivet och gymnasiesärskolan. På måndagen besökte hon Angeredsgymnasiet.

”Vi vill ha rätt program för varje gymnasieelev”

”Vi vill ha rätt program för varje gymnasieelev”

Gymnasiesärskolan i Malmö har höga ambitioner när det gäller att ge eleverna valfrihet.
– Vi försöker ordna så att det blir rätt program för varje enskild elev, säger Marianne Dymling Hjelm, samordnare för kommunens gymnasiesärskolor.

Fler gymnasieskolor ska erbjuda särskilt stöd

Fler gymnasieskolor ska erbjuda särskilt stöd

Elever som har behov av särskilt stöd ska få fler fristående gymnasieskolor att välja på. Det kan gälla elever med exempelvis dyslexi. Även denna gång finns dock en ”pys-paragraf” som innebär att elevernas val kan stoppas.

Rapport: Elever får inte chans att utvecklas så långt som möjligt

Rapport: Elever får inte chans att utvecklas så långt som möjligt

Nästan var femte skola anpassar inte undervisningen till elevernas förutsättningar. Förväntningarna är ofta för låga. Många skolor nöjer sig med att vissa elever når godkänt. Det framgår av den årsrapport som Skolinspektionen idag överlämnar till regeringen.

Många elever med stödbehov byter program

Många elever med stödbehov byter program

Det är extra vanligt att elever med stora stödbehov byter program under sin tid i gymnasieskolan.
– Gymnasieskolan behöver bli bättre på att ge elever stöd i undervisningen, säger Anna Ekström, Skolverket.