Hab-ersättningen är inte LSS-gruppens lön!

Hab-ersättningen är inte LSS-gruppens lön!

Hab-ersättningen kan inte kompensera för den kraftiga försvagning som drabbat aktivitets- och sjukersättningen de senaste drygt 10 åren. Vanliga löner har stiget tre gånger så mycket.