Handikapputredningen

LSS-skolan 2021: Ska lagen om stöd och service göras om?

Idag är det många som, både lågmält och högljutt, kräver att LSS ska skrivas om från grunden. Men vet de…

2021-03-11

LSS-skolan 13: Självbestämmande

Hur kan de vackra orden om självbestämmande och eget inflytande i det som rör ditt liv förverkligas i praktiken? Hur…

2020-05-11

LSS-skolan 14: Kontinuitet

En grundbult i LSS är principen om kontinuitet, för att den enskilde ska känna trygghet i stödet. Men både kommuner…

2020-05-10