/ handläggningstid

handläggningstid

300 miljoner ska lösa krisen för omvårdnadsbidraget

300 miljoner ska lösa krisen för omvårdnadsbidraget

Införandet av nya omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för barn med funktionsnedsättningar har lett till handläggningskris på Försäkringskassan. Det har drabbat tusentals…