Rapport efterlyser mer kontroll av HVB-hem

Rapport efterlyser mer kontroll av HVB-hem

Omkring 4 500 barn och ungdomar placeras varje år i hem för vård eller boende (HVB-hem). Nu efterlyses hårdare kontroll av dessa boenden, som till 80 procent drivs i privat regi.

Otydlig lagtolkning ger bristande skydd för placerade barn

Otydlig lagtolkning ger bristande skydd för placerade barn

”Föräldrar nekas att ställa rättmätiga krav på säkerhet och skydd för sitt placerade barn”, skriver Victoria Thore och Gunnar Ahlin. Som representanter för Carema efterlyser de i denna debattartikel en tydligare lagtolkning och praxis som förbättrar skyddet för placerade barn.