Miljonsatsning ska ge helt nya hjälpmedel för barn

Miljonsatsning ska ge helt nya hjälpmedel för barn

Barn med intellektuella funktionsnedsättningar ska få bättre hjälpmedel för kommunikation.
Nu får svenska Tobii Technology hjälp av staten att forska fram helt nya lösningar.
– Vi vill förenkla livet för så många barn som möjligt, säger Mårten Skogö.

Därför bör varje skolelev ha en bärbar dator

Därför bör varje skolelev ha en bärbar dator

Varje elev bör ha tillgång till dator och alla som har behov av anpassningar bör också få det, säger Lars-Göran Gustafsson, specialpedagog och expert på IT-hjälpmedel i skolan.

”Mobilen är bästa plattformen för kognitiva hjälpmedel”

”Mobilen är bästa plattformen för kognitiva hjälpmedel”

Mobiltelefonen är den optimala plattformen för kognitiva hjälpmedel. Det anser företaget Comai AB som utvecklat tids- och påminnelsehjälpmedel för vanliga mobiler.
– Ungdomar ser våra hjälpmedel som något som ger dem stöd och oberoende utan att göra dem annorlunda. Mobilen är normaliserande, säger Anna-Karin Bergius på Comai.

Sebastian visar hur man styr datorn med enbart ögonen

Sebastian visar hur man styr datorn med enbart ögonen

I Permobils monter på ID-Dagarna visade Sebastian Jansson från Vagnhärad upp sina färdigheter i att styra datorn med endast ögonen. Det är svenska Tobiis uppmärksammade innovation som gör detta möjligt.

IT-verktyg ska kompensera klyftorna mellan eleverna

Många hinder som möter barn i skolan kan trollas bort med anpassning av datorer och andra så kallade kompensatoriska hjälpmedel. Får barn med svårigheter tillgång till rätt hjälpmedel tidigt kan klyftan mellan dem och andra elever minska.

Alla blev godkända när rektorn fixade datorer

Alla blev godkända när rektorn fixade datorer

”Elever med läs- och skrivsvårigheter får dåligt självförtroende och aversion mot böcker. Nu utökar de sitt ordförråd med hjälp av datorn och läser böcker som Harry Potter.”