Myndigheten för delaktighet tar över

Hjälpmedelsinstitutet blir en del av Handisam från och med maj 2014, enligt en promemoria från Socialdepartementet. Handisam byter samtidigt namn till ”Myndigheten för delaktighet”. – Det främsta skälet är att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle, heter det i promemorian.