/ huvudmannaskap assistans

huvudmannaskap assistans

Idag delar staten (genom Försäkringskassan) och kommunerna ansvaret för personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar. LSS-utredningen som las fram i januari 2019 föreslog att staten ska ha hela ansvaret. Sommaren 2020 sände regeringen ut detta förslag ut på remiss, bland annat till funktionsrättsorganisationerna. Hösten 2020 krävde partierna M, V och KD att staten snabbt skulle bli ensam huvudman för assistans.