Unga på HVB drömmer om att passa in

Unga på HVB drömmer om att passa in

Unga som placeras på HVB känner sig ofta svikna av myndigheter och har svårt med tilliten till vuxenvärlden. Att få möjlighet att knyta an till en vuxen på ett mer personligt plan är en viktig faktor för att komma framåt i livet och med behandlingen – om man frågar ungdomarna själva. Det konstaterar Zulmir Bečević, som skrivit avhandlingen ”Utsatthetens röster”.

Vision: ”Tillsätt en kommission för socialtjänsten”

Vision: ”Tillsätt en kommission för socialtjänsten”

Fler än två av tre anställda på HVB-hem uppger att de arbetar alltid eller ibland ensamma – och det finns en stor oro för att ungdomar med stora skillnader i behov placeras på samma behandlingshem. Det visar en undersökning från Vision, som nu vill tillsätta en kommission för socialtjänsten.

Skolan glömmer unga på HVB

Skolan glömmer unga på HVB

Endast 55 procent av placerade barn på HVB når gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent av de ungdomar som gick ut grundskolan våren 2014. Samtidigt skiljer sig kompetensen hos handläggare som utreder barn kraftigt i kommunerna. Det visar en genomgång från Socialstyrelsen.

Rapport efterlyser mer kontroll av HVB-hem

Rapport efterlyser mer kontroll av HVB-hem

Omkring 4 500 barn och ungdomar placeras varje år i hem för vård eller boende (HVB-hem). Nu efterlyses hårdare kontroll av dessa boenden, som till 80 procent drivs i privat regi.

Otydlig lagtolkning ger bristande skydd för placerade barn

Otydlig lagtolkning ger bristande skydd för placerade barn

”Föräldrar nekas att ställa rättmätiga krav på säkerhet och skydd för sitt placerade barn”, skriver Victoria Thore och Gunnar Ahlin. Som representanter för Carema efterlyser de i denna debattartikel en tydligare lagtolkning och praxis som förbättrar skyddet för placerade barn.