”Vården måste klargöra att vi som har assistans inte prioriteras bort”

”Vården måste klargöra att vi som har assistans inte prioriteras bort”

Det behövs ett tydligt klargörande att vården inte prioriterar bort personer med stora funktionsnedsättningar. Det skriver Sophie Karlsson, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA). Rädslan har ökat av rapporter om att möjligheten att själv klara sin allmänna dagliga livsföring, ADL, kan vara avgörande i vårdens prioriteringar.

Förslaget som skrämmer assistansberättigade allra mest

Förslaget som skrämmer assistansberättigade allra mest

Personer som har rätt till personlig assistans får i genomsnitt 60 timmar assistans per vecka för det som kallas övriga personliga behov.
Enligt läckta uppgifter kommer LSS-utredningen att föreslå att detta ersätts av en schablon på 15 timmar per vecka.

Stor oro för nya signaler om tuffare assistansprövningar

Stor oro för nya signaler om tuffare assistansprövningar

Regeringen uppmanar nu Försäkringskassan att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Detta uppfattas av många som en signal om ytterligare press på Försäkringskassan att hålla igen på assistansersättningen.

Sätter brukarnas självbestämmande i fokus

Sätter brukarnas självbestämmande i fokus

Hur ska man säkerställa att personer med kognitiva funktionsnedsättningar får personlig assistans med det självbestämmande individen har rätt till? Projektet ”I fokus” tar fram metoder för detta. På Leva & Fungera presenterar projektledaren Karin Boscovic de resultat man hittills kommit fram till.

Vilken delaktighet är för dyr, ISF?

Vilken delaktighet är för dyr, ISF?

Dagen efter rapporten om följderna av indragningar av assistans rasar assistansberättigade mot ISF.
– Vilken delaktighet är för dyr? Vad ska vi utestängas från? säger Vilhelm Ekensteen.