”Man orkar inte  arbeta förebyggande”

”Man orkar inte arbeta förebyggande”

Allt färre kommuner bedriver uppsökande verksamhet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen anser att minskningen är allvarlig eftersom många av de personer som behöver stödet lever isolerat och inte själva orkar söka hjälp.

Öka brukarinflytandet inom psykvården

Öka brukarinflytandet inom psykvården

Större inflytande från brukare och anhöriga inom den psykiatriska vården skulle innebära mervärde för brukarna själva och en större förståelse från vårdens sida. Det slår författaren Hans Nordén fast i boken ”Kunskap att hämta” som är skriven på uppdrag av NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa).

Nya vårdgarantin hos BUP kan dröja flera år

Nya vårdgarantin hos BUP kan dröja flera år

Det kan ta flera år innan regeringens löfte om att snabb hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin förverkligas. Det är omöjligt att införa vårdgarantin under 2008, anser Sveriges Kommuner och Landsting.

”Föräldrar ska inte behöva oroa sig för hur barnen ska klara sig”

– Föräldrar som har barn med psykiska sjukdomar ska inte behöva oroa sig för hur barnen ska klara sig när föräldrarna inte längre kan ta hand om dem. Samhället ska garantera att de får gemenskap och delaktighet i samhället, en god vård och ett stöd i vardagen.