/ ISF - Page 2

ISF

Får du för lite i vårdbidrag?
Nyheter

Får du för lite i vårdbidrag?

Får du för lite i vårdbidrag? Storleken på vårdbidraget varierar beroende på vilken region du bor i, vilket kön ditt barn har och familjens sociala ställning.
Inspektionen för socialförsäkringen vill nu rätta till orättvisorna genom att införa ett gemensamt språk för utredningar och beslut.