Assistansreformen gör att barn kan växa upp i kärlek

Assistansreformen gör att barn kan växa upp i kärlek

När politiker i dag säger att de ska se över assistansreformen och dess höga kostnader; vad exakt är det man vill skära ned på? Reformen gör det möjligt för barn och unga att växa upp i kärlek och gemenskap. I dag har vi glömt hur det var tidigare, skriver de två forskarna Jenny Wilder och Anna Karin Axelsson, docent specialpedagogik respektive fil dr handikappvetenskap.