/ juridik

juridik

Många undersökningar visar att enskilda ofta står utan skydd i rättstvister med kommuner och myndigheter om LSS-insatser. På liknande sätt är det med frågor om stöd i skola, på arbetsmarknaden och i vardagslivet. Avgörande är ofta att man som enskild har god kunskap om sina rättigheter, eller helst har bättre koll än handläggare och beslutsfattare. Här har vi samlat våra artiklar med rättsfall och juridiska tips inom funktionshinderområdet.

Fler funkisfamiljer nekas parkeringstillstånd
Debatt

Fler funkisfamiljer nekas parkeringstillstånd

Är det möjligt att överhuvudtaget tillämpa ett föräldraansvar på barn som är i behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer? Det…

Debatt: Varför återkräver Försäkringskassan ersättning som använts korrekt?
Debatt

Debatt: Varför återkräver Försäkringskassan ersättning som använts korrekt?

Ibland undrar man verkligen vad Försäkringskassan håller på med. Försäkringskassan har i minst två fall återkrävt ersättning från assistansanordnare som till synes skött anordnandet av assistansen helt klanderfritt. Det har varken påvisats eller hävdats att ersättning använts felaktigt eller att det varit något fel på den assistans som utförts. Inte ska heller någon ha lämnat felaktiga uppgifter eller på annat sätt vilselett Försäkringskassan. Något fusk verkar således inte ha förekommit .Ändå fastställs Försäkringskassans återkrav av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, skriver Christian Källström.

Hur skyddar man sig från att tvingas flytta från sin LSS-bostad?
Expertsvar

Hur skyddar man sig från att tvingas flytta från sin LSS-bostad?

Det har under senare tid dykt upp ett flertal ärenden där personer fått ändrad verkställighet av sina beslut om boende enligt LSS §9 punkt 9. För de som inte vill flytta innebär detta uppenbart en tvångsförflyttning. Juristen Christian Källström berättar här hur man kan förhindra att man drabbas av sådana beslut.

 

[caption id="attachment_22466" align="alignnone" width="309"]Christian Källström Christian Källström.[/caption]
Så vill de stoppa oseriös telefonförsäljning
Nyheter

Så vill de stoppa oseriös telefonförsäljning

Många känner sig vilseledda vid aggressiv telefonförsäljning. Regeringen föreslår att det inte längre blir möjligt att muntligt ingå avtal via telefon. Säljaren måste sända en skriftlig bekräftelse och konsumenten måste också skriftligt godkänna.