juridik

Många undersökningar visar att enskilda ofta står utan skydd i rättstvister med kommuner och myndigheter om LSS-insatser. På liknande sätt är det med frågor om stöd i skola, på arbetsmarknaden och i vardagslivet. Avgörande är ofta att man som enskild har god kunskap om sina rättigheter, eller helst har bättre koll än handläggare och beslutsfattare. Här har vi samlat våra artiklar med rättsfall och juridiska tips inom funktionshinderområdet.

Fler funkisfamiljer nekas parkeringstillstånd

Är det möjligt att överhuvudtaget tillämpa ett föräldraansvar på barn som är i behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer? Det…

2020-10-23

Jurister: Stoppa den fortgående urholkningen av rätten till assistans

Kommuner och domstolar måste sluta med att ytterligare urholka rätten till personlig assistans och andra LSS-insatser, utöver vad som skett…

2020-09-17

Hur hittar jag rätt personlig assistans för mig?

Hur vet jag om anordnaren är seriös? Hur kan jag jämföra olika assistansföretag och andra anordnare? Vilka krav bör jag…

2020-08-26

LSS-skolan 10: Tillstånd, kontroll och överklaganden

Vilka regler gäller för tillstånd och kontroll av LSS-verksamheter? Och hur är gången när man överklagar ett beslut? En enskild…

2020-05-15

Debatt: Varför återkräver Försäkringskassan ersättning som använts korrekt?

Ibland undrar man verkligen vad Försäkringskassan håller på med. Försäkringskassan har i minst två fall återkrävt ersättning från assistansanordnare som…

2020-04-21

LSS feltolkas allt oftare. Vad kan vi göra åt det?

Harald Strand om bakgrunden till dagens feltolkningar – och hur man som privatperson trots allt kan få rätt i domstol.

2019-07-28

Ge aldrig upp din kamp för att få rätt stöd

Förbered dig noga. Begär omprövning. Ta hjälp av experter. Råden i denna artikel ges av Marie Nilsson, personskaderådgivare på Aj…

2019-06-27

Så vill de stoppa oseriös telefonförsäljning

Många känner sig vilseledda vid aggressiv telefonförsäljning. Regeringen föreslår att det inte längre blir möjligt att muntligt ingå avtal via…

2018-02-06

Anders får bo kvar trots kommunens envisa försök till tvångsflytt

Kammarrätten i Göteborg ger Anders, 42 år, rätt mot Lekebergs kommun. Anders får bo kvar på Sanna Gård trots att…

2017-12-13

Ny rapport: Domar från HFD rimmar illa med allas lika värde

FUB i Stockholms län släpper en ny rapport om LSS-domar i förvaltningsrätten. Denna gång har FUB granskat domar I HFD,…

2017-03-28