Din rätt – föräldrar har ofta svårt att få juridisk hjälp

Vad har jag rätt till? Hur ska jag gå vidare efter ett avslag? Om LSS-kommitténs förslag till nya regler för assistansersättning blir verklighet kan det bli stopp för den kostnadsfria juridiska hjälp som många assistansföretag idag erbjuder.

Hur mycket har du förlorat på att du inte visste…

Många lagar och regler har stiftats för att personer med funktionshinder ska kunna leva ett lika bra liv som alla andra. Det är självklarheter som alla är överens om. Inte desto mindre måste man ofta slåss för att få hjälp och om man inte känner till sina rättigheter kan det vara omöjligt att ställa krav.

På föräldrars sida i regeldjungeln

På föräldrars sida i regeldjungeln

Hur får man rätt stöd till barn med funktionshinder? Trots att kommuner och försäkringskassa är skyldiga att hjälpa till skadar det inte med lite juridisk kunskap i bagaget, för att inte missa bidrag, avlastning eller annat stöd. Juristen Karina Stiernblad har många goda råd att dela med sig av.